info@arslansigorta.com.tr      (312) 350 0 350
KEFALET SİGORTASI

KEFALET SİGORTASI NEDİR?

Kefalet sigortasında sigorta şirketi, borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olmaktadır. Bu sigorta türü geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal enstrüman niteliğindedir.


Bu Kefalet Sigortası ürününün özellikleri nelerdir?

  • Genel olarak Kefalet sigortası, lehtar olan üçüncü kişinin zararlarını sigortalı adına telafi eden mekanizmadır.
  • Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının “kefili” olmakta ve sigortalı, lehtara olan borcunu yerine getirmediği takdirde lehtarın maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.
  • Kefalet sigortası, aslında teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür.
  • Ayrıca, borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlamaktadır.


Banka Teminat Mektubu'na muadil özellikteki Kefalet Sigortası türleri aşağıdaki gibidir;

  • İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı: Amir’in ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.
  • Performans Teminatı: Amir’in işin gerekliliklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.
  • İmalat/Bakım/Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.
  • Sözleşme Teminatı: Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar.
  • Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehdar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür.


Şirketimiz tarafından düzenlenecek Kefalet sigortası sadece gayri nakdi kredi alanıyla sınırlıdır. Nakdi kredilerin ödenmesine ilişkin bir kefalet poliçesi düzenlenmemektedir.

Kefalet Sigortası Ürünümüz ile ilgili dokümanı indirmek için lütfen buraya tıklayınız. (kefalet-sigortasi-urun-detay-bilgisi.pdf)

Bilgilerinizi ve kefalet bedelini Teklif Formumuza yazarak lütfen bizden teklif isteyiniz.

   ARSLAN SİGORTA

Arslan Sigorta, genç, vizyon sahibi ekibi ve yılların sigortacılık tecrübesiyle sizlere hizmet vermektedir.

Copyright © 2017 - ARSLAN SİGORTA - TÜM HAKLARI SAKLIDIR

  İLETİŞİM
  ARSLAN SİGORTA

Türkocağı Caddesi No: 66 Balgat / ANKARA,

Tel : (312) - 350 0 350

Fax : (312) - 285 12 13
Mail : info@arslansigorta.com.tr
Çalışma Saatleri : 09:00 - 19:00